leveraging
urban
potential

      

 

Wij versnellen uw vastgoed- of gebieds­ontwikkeling.

Wij werken voor steden en gemeenten, projectontwikkelaars, grondeigenaars, investeerders en stakeholders.

In een wereld waar we bewust moeten omgaan met onze middelen, belangt een doelgerichte, kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling meer dan ooit elke burger aan. Er worden te vaak mooie plannen gemaakt die achteraf niet levensvatbaar blijken. Wij maken kwaliteit haalbaar op basis van een onderbouwd ruimtelijk business plan en een heldere roadmap die de doorlooptijd verkort.

Samen halen we meer uit ruimte en vastgoed.

Wij gaan midden in het veld staan en verbinden alle actoren en belanghebbenden om tot een gedragen projectvisie te komen. Wij streven daarbij steeds naar een positieve ruimtelijke, ecologische en sociale impact. Nadien verbinden we alle disciplines om tot een technisch, juridisch en financieel haalbare ontwikkeling te komen. Door op te treden als advocaat van het beste haalbare project, verkorten we tenslotte de doorlooptijd.

Neem een blik achter de schermen.

U heeft interesse in onze aanpak en wenst meer uitleg over hoe we reeds het verschil maakten in ruimtelijke projecten?

Werkt u voor een lokale overheid?

Om onze maatschappelijke impact te verhogen, hanteren wij bijzondere tarieven voor steden en gemeenten. Bovendien hebben wij in co-creatie met lokale besturen een ‘ruimtelijke toolbox’ op maat uitgewerkt.

      

 

interdisciplinaire blik op ruimte en vastgoed

Wat Studio Levier bijzonder maakt, is de aanpak op het kruispunt van kwalitatieve stedenbouw en de nieuwe economie. Door de mix van ervaring in architectuur, ruimtelijke planning, onderzoek, innovatie en business planning, vormen we een unieke schakel in vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Björn Verhofstede

partner

Björn Verhofstede werkte de eerste tien jaar van zijn loopbaan aan een eigen architectuurpraktijk waar hij standaardoplossingen in vraag leerde stellen om een extra mijl af te leggen binnen eenzelfde budget. Vervolgens ging hij bijkomend ruimtelijke planning gaan studeren omdat hij besefte dat het omliggende maatschappelijke weefsel minstens even belangrijk is dan het vastgoedproject zelf. Na een tussenstop bij de Vlaams Bouwmeester ging hij aan het werk als onderzoeker rond energie- en klimaatvraagstukken aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek focuste zich op thema’s zoals de transitie van onze maatschappij naar duurzame energie, de impact van klimaatverandering op het landschap en hoe we onze ruimte klimaatbestendig moeten (her)ontwikkelen - toen nog exotische, maar ondertussen zeer actuele, onderwerpen. De laatste jaren voor en tijdens de opstart van studio Levier werkte hij tenslotte als expert publieke ruimte, ruimtelijke planning en economie bij een lokaal bestuur in Vlaanderen. Zijn ervaring bij deze lokale overheid is onmisbaar voor een diepgaand begrip van de maatschappelijke rol die steden, gemeenten en andere publieke organisaties in de ruimte vervullen en de complexe processen die het speelveld bepalen.

Jan Willems

partner

Jan Willems startte als onderzoeker rond duurzaamheid en industriële organisatie aan de Universiteit Gent en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Als klassiek geschoolde bedrijfseconoom ging een nieuwe wereld voor hem open: de traditionele economie en maatschappij, gestoeld op ongelimiteerde groei op een eindige planeet, werd grondig in vraag gesteld. Tijdens zijn onderzoek leerde hij ook Björn kennen die zijn passie deelde om het status-quo uit te dagen en nieuwe producten of businessmodellen uit te denken. Vervolgens ging Jan het veld in en deed hij ervaring op in het management van een bouwbedrijf. Hij leerde daar het reilen en zeilen kennen van bouwwerven, maar zijn honger naar innovatie werd niet gestild. Vrij snel werd hij als zelfstandig ondernemer actief in verschillende innovatieprojecten, waaronder het helpen uitbouwen van een nieuwe bedrijfstak in investeringsvastgoed. Sindsdien heeft hij deelgenomen aan projecten in verschillende sectoren, van digital health tot 3D printing. Uiteindelijk bracht zijn voorliefde voor ruimtelijke ontwikkeling hem terug bij de bron: hij studeerde een postgraduaat vastgoed en, last but not least, startte studio Levier op samen met Björn.

Aaron Swartjes

urban designer

Aaron Swartjes studeerde af als architect aan KULeuven campus Sint-Lucas Brussel. In zijn internationale mastertraject “Urban Projects, Urban Cultures” lag de focus op architectuur in een ruimere, stedelijke context. Sindsdien zoekt hij steeds naar de maatschappelijke relevantie en ruimtelijke meerwaarde in alle projecten.

Zijn eerste werkervaring deed hij op bij Architecture Workroom Brussels en Al Borde Arquitectos (Ecuador). Hij nam deel aan participatieve workshops en leerde het belang van transdisciplinaire samenwerkingsverbanden en zorgvuldig ontwerpend onderzoek kennen. In het kader van de Meesterproef Sociaal Wonen, georganiseerd door het Team Vlaams Bouwmeester, werkt Aaron momenteel ook aan een ruimtelijke visie voor de tuinwijk in Schoten. Deze opdracht verloopt via een co-creatief proces waarbij verschillende stakeholders samen aan tafel zitten om tot een gedragen toekomstvisie voor de wijk te komen.

Zijn interesse in kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling en het creëren van een positieve impact op onze leefomgevingen bracht Aaron bij studio Levier. Als freelance architect werkt hij ook deels bij TRANS architectuur stedenbouw.

URBANhackers
multidisciplinair netwerk met de juiste expertise

Studio Levier maakt als partner deel uit van URBANhackers, een netwerk van experten overheen verschillende disciplines die bijdragen tot kwalitatieve vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Door onze organisatie als netwerk van specialisten kunnen we een breder aanbod aan kennis en dus betere ruimtelijke oplossingen leveren dan traditionele, relatief monodisciplinaire adviesbureaus. Dankzij dit netwerk kunnen we ook vlot schakelen naargelang het projectverloop: projectteams kunnen snel worden opgestart, opgeschaald of bijgestuurd in functie van de specifieke uitdagingen.

Wacht niet om uw project met ons te bespreken.

Tijdens een vrijblijvend eerste gesprek gaan we samen na of we voor u een concrete meerwaarde kunnen betekenen.

contacteer ons