Skip to main content

Strategie, ontwerp en businessplanning voor ruimtelijke projecten met impact.

Zin om kennis te maken?

contacteer ons

Wij helpen verschillende ruimtelijke spelers om samen maatschappelijke meerwaarde te creëren.

ontwerp- en studiebureaus

 • We toetsen uw ontwerp aan financiële, juridische en technische haalbaarheid.
 • We denken creatief mee en werken nauw samen aan een haalbaar, kwalitatief ontwerp.
 • We helpen u bij het opzetten en succesvol regisseren van complexe ontwikkelingsprocessen.

overheden

 • We helpen u bij de vorming van een concrete en gedragen ruimtelijke visie.
 • We vertalen voor u een beleidsvisie naar zowel gebiedsdekkende instrumenten als hefbomen binnen strategische projectzones.
 • We onderzoeken voor u op een geïntegreerde manier de technische, juridische en financiële haalbaarheid van ruimtelijke projecten.
 • Waar nodig, helpen we u onderhandelen met vastgoedontwikkelaars, grondeigenaars en andere actoren om hun ambities te verzoenen met uw beleidsvisie.
 • We analyseren uw bestaand patrimonium en helpen dit te valoriseren met bijzondere aandacht voor beleidsdoelstellingen en kwaliteitseisen.
 • We begeleiden u of ontzorgen u volledig in de samenwerkingen met private partijen, bv. bij het in de markt zetten van strategische projecten via een PPS.

vastgoedontwikkelaars

 • We voeren voor u een discreet locatieonderzoek uit met bijzondere aandacht voor lokale behoeften.
 • We begeleiden u bij de onderhandeling met stakeholders om tot een gedragen project te komen.
 • We bieden strategische ondersteuning aan ontwerpers en werken zo mee aan een doelgericht proces met een kortere doorlooptijd.

grondeigenaars

 • We lichten uw vastgoedportefeuille door en zoeken naar opportuniteiten voor kwalitatieve (her)ontwikkeling.
 • We helpen u om projectgronden of bebouwde sites te vermarkten op de voor u meest geschikte manier.
 • Indien u zelf wil ontwikkelen, stellen we voor u op maat een volledig projectteam samen.

Onze interdisciplinaire aanpak maakt ruimtelijke kwaliteit tastbaar en levensvatbaar.

 

Het bijzondere aan onze aanpak is de combinatie tussen ontwikkelingskunde en ontwerpdenken, steeds vanuit een focus op maatschappelijke meerwaarde. Onze creatieve blik daagt jullie eerst uit om extra kansen te creëren, nadien gaan we diep het veld in om de juiste kansen te helpen grijpen. We beperken ons dus niet tot mooie plannen helpen tekenen, maar zorgen er ook voor dat deze plannen levensvatbaar worden. Op die manier realiseren we samen concrete ruimtelijke kwaliteit en een positieve impact overheen drie dimensies: ecologisch, stedenbouwkundig en menselijk.

Benieuwd hoe we dit precies doen?

We zijn een unieke partner in vastgoed- en gebieds­ontwikkeling.

Door de opmerkelijke mix van ervaring in architectuur, ruimtelijke planning, publiek bestuur, vastgoed, onderzoek, innovatie en businessplanning, vormen we samen een bijzonder team dat in staat is om over de verschillende disciplines en perspectieven heen te kijken. Onze doelgerichte, actiegedreven aanpak verzekert een efficiënt projectverloop. Onze maatschappelijke drijfveer vertaalt zich in open, constructieve gesprekken met uiteenlopende actoren.

Zoekt u een betrouwbare partner voor uw project?

contacteer ons

Björn Verhofstede

co-founder

Björn Verhofstede werkte de eerste tien jaar van zijn loopbaan aan een eigen architectuurpraktijk waar hij standaardoplossingen in vraag leerde stellen om een extra mijl af te leggen binnen eenzelfde budget. Vervolgens ging hij bijkomend ruimtelijke planning gaan studeren omdat hij besefte dat het omliggende maatschappelijke weefsel minstens even belangrijk is dan het vastgoedproject zelf. Na een tussenstop bij de Vlaams Bouwmeester ging hij aan het werk als onderzoeker rond energie- en klimaatvraagstukken aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek focuste zich op thema’s zoals de transitie van onze maatschappij naar duurzame energie, de impact van klimaatverandering op het landschap en hoe we onze ruimte klimaatbestendig moeten (her)ontwikkelen - toen nog exotische, maar ondertussen zeer actuele, onderwerpen. De laatste jaren voor en tijdens de opstart van studio Levier werkte hij tenslotte als expert publieke ruimte, ruimtelijke planning en economie bij een lokaal bestuur in Vlaanderen. Zijn ervaring bij deze lokale overheid is onmisbaar voor een diepgaand begrip van de maatschappelijke rol die steden, gemeenten en andere publieke organisaties in de ruimte vervullen en de complexe processen die het speelveld bepalen.

Aaron Swartjes

urban designer

Aaron Swartjes studeerde af als architect aan KULeuven campus Sint-Lucas Brussel. In zijn internationale mastertraject “Urban Projects, Urban Cultures” lag de focus op architectuur in een ruimere, stedelijke context. Sindsdien zoekt hij steeds naar de maatschappelijke relevantie en ruimtelijke meerwaarde in alle projecten.

Zijn eerste werkervaring deed hij op bij Architecture Workroom Brussels en Al Borde Arquitectos (Ecuador). Hij nam deel aan participatieve workshops en leerde het belang van transdisciplinaire samenwerkingsverbanden en zorgvuldig ontwerpend onderzoek kennen. In het kader van de Meesterproef Sociaal Wonen, georganiseerd door het Team Vlaams Bouwmeester, werkt Aaron momenteel ook aan een ruimtelijke visie voor de tuinwijk in Schoten. Deze opdracht verloopt via een co-creatief proces waarbij verschillende stakeholders samen aan tafel zitten om tot een gedragen toekomstvisie voor de wijk te komen.

Zijn interesse in kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling en het creëren van een positieve impact op onze leefomgevingen bracht Aaron bij studio Levier. Als freelance architect werkt hij ook deels bij TRANS architectuur stedenbouw.

Jordi De Vlam

sprint master

Jordi De Vlam is erkend ruimtelijk planner. Na een initieel parcours (bachelors) in milieumanagement en landschapsontwikkeling aan de HoGent en het KASK studeerde hij stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Universiteit Gent. In het kader van zijn masterproef “Geen horizontale metropool zonder boeren” nam hij deel aan verschillende workshops rond l’Espace bleu de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, georganiseerd door Studio Paola Viganò. Daaropvolgend ging hij bij dit internationale bureau aan de slag waar hij meewerkte aan projecten en wedstrijden op uiteenlopende schalen (van regionale visies tot masterplanning) en van ontwerp tot uitvoering. Voor verschillende Vlaamse projecten was hij ook projectmanager. Jordi is ervan overtuigd dat de maatschappelijke transitie hand in hand moet gaan met de realisatie van meer ruimtelijke kwaliteit. Vanuit zijn toekomstgerichte, verbeeldende en landschappelijke bril zoekt hij steeds naar maatschappelijk waardevolle oplossingen. Deze filosofie sluit naadloos aan bij de visie van studio Levier. Jordi werkt ook als ruimtelijk planner, ontwerper en projectmanager bij de intercommunale IGEMO.

Ken Nguyen

urban designer

Ken Nguyen studeerde af als architect aan de RMIT University in Melbourne (Australië) en SCI-Arc in Los Angeles (Verenigde Staten). Zijn onderzoekende mindset in combinatie met een brede, internationale ervaring zorgen voor een strategische, maar doelgerichte aanpak in elk project.

Als ruimtelijk planner heeft Ken de laatste tien jaar diepgaand ervaring opgedaan in gebiedsontwikkelingen en (grootschalige) infrastructuurprojecten in Australië, Nieuw-Zeeland, het Midden-Oosten, en België. Bovendien heeft hij gewerkt voor zowel de lokale overheid in Melbourne als architectenbureaus zoals Grimshaw Architects (Verenigd Koninkrijk) en Stéphane Beel (België). Dit stelt Ken in staat om snel op verschillende schalen te denken en via een transdisciplinaire blik naar ruimtelijke vraagstukken te kijken.

Ken is gefascineerd door maatschappelijke transities en hoe die een ruimtelijke transformatie teweegbrengen. In het licht van de huidige sociale en ecologische uitdagingen is hij gedreven om nieuwe of opkomende concepten voor een rechtvaardig en verantwoord ruimtegebruik te ontdekken en verder te ontwikkelen. Momenteel studeert Ken ook verder aan de KU Leuven binnen de Advanced Master of Human Settlements.

Tara Galmart

sprint master

Tara studeerde eerst Politieke Wetenschappen en ontwikkelde haar interesse in samenlevingsuitdagingen, beleidsvorming en transitiemanagement. Geboeid door de sociale dynamieken in steden en gemeenten, zoals betaalbare huisvesting, kwalitatieve woonomgevingen en de bescherming van open ruimte, ging ze Stedenbouw en Ruimtelijke Planning studeren. Om de haalbaarheid van sociaal en ruimtelijk beleid beter te begrijpen, besloot ze bijkomend een master Algemene Economie te volgen.

Tara deed haar eerste werkervaring op als projectmanager binnen een bureau gespecialiseerd in participatie en procesbegeleiding. Door te werken op verschillende schalen, van landschapsontwikkeling tot wijkrenovaties, leerde ze uiteenlopende stakeholders op een constructieve manier betrekken. Binnen studio Levier helpt de combinatie van een kritische blik en open houding haar om als sprint master ruimtelijke ambities concreet en haalbaar te maken.

Jonas Decloedt

policy expert

Jonas Decloedt behaalde eerst masterdiploma’s in Politieke Wetenschappen en Conflict & Development. Een fascinatie voor de samenleving is de rode draad in zijn leven. Als kind zat hij ook al met zijn neus in kaarten en atlassen. Na enkele omzwervingen in ontwikkelingssamenwerking (in Malawi) en toerisme, besloot hij dan ook om Stedenbouw en Ruimtelijke Planning te studeren aan de Universiteit Gent. Intussen heeft Jonas expertise opgebouwd bij verschillende lokale besturen in o.a. vergunningenbeleid, ruimtelijke planning en procesoptimalisatie, eerst als omgevingsambtenaar, later als consulent. Jonas gelooft in de stad als een plek van verbinding, vernieuwing en verjonging. De plek waar de mens zichzelf steeds opnieuw uitvindt en waar de samenleving ten volle vorm krijgt in de ruimte. Het zijn dus de mensen die een stad maken tot wat ze is. Binnen studio Levier combineert Jonas nu zijn fascinatie in politiek en samenleving en zijn ervaring in ruimte als policy expert om zo oplossingen te ontwikkelen voor inclusieve, leefbare en authentieke steden.

Jan Willems

co-founder

Jan Willems startte als onderzoeker rond duurzaamheid en industriële organisatie aan de Universiteit Gent en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Als klassiek geschoolde bedrijfseconoom ging een nieuwe wereld voor hem open: de traditionele economie en maatschappij, gestoeld op ongelimiteerde groei op een eindige planeet, werd grondig in vraag gesteld. Tijdens zijn onderzoek leerde hij ook Björn kennen die zijn passie deelde om het status-quo uit te dagen en nieuwe producten of businessmodellen uit te denken. Vervolgens ging Jan het veld in en deed hij ervaring op in het management van een bouwbedrijf. Hij leerde daar het reilen en zeilen kennen van bouwwerven, maar zijn honger naar innovatie werd niet gestild. Vrij snel werd hij als zelfstandig ondernemer actief in verschillende innovatieprojecten, waaronder het helpen uitbouwen van een nieuwe bedrijfstak in investeringsvastgoed. Sindsdien heeft hij deelgenomen aan projecten in verschillende sectoren, van digital health tot 3D printing. Uiteindelijk bracht zijn voorliefde voor ruimtelijke ontwikkeling hem terug bij de bron: hij studeerde een postgraduaat vastgoed en, last but not least, startte studio Levier op samen met Björn.

“Vlot leesbaar, maar vooral raak geformuleerd. De juiste vragen worden letterlijk gesteld om een ruime en robuuste kijk op ontwikkelings­problemen te genereren.” 

Filip Canfyn – architectura.be

Werkt u voor een lokale overheid?

Bij Uitgeverij Politeia vindt u onze praktische gids voor lokale besturen die haalbare businessplannen willen opstellen voor ruimtelijke kwaliteit.

Het ruimtelijk speelveld wordt vandaag gemarkeerd door zowel publieke als private actoren. Als beleidsmaker of bevoegd ambtenaar krijg je wellicht te maken met de toenemende kwaliteitseisen voor onze beschikbare ruimte die steeds schaarser wordt. Enerzijds worden er ruimtelijke plannen gemaakt die achteraf niet altijd uitvoerbaar blijken, anderzijds worden er vastgoedprojecten gerealiseerd die wel wat meer ruimtelijke kwaliteit kunnen gebruiken.

Dit is een handleiding voor lokale overheden die het voortouw willen nemen in de (her)ontwikkelingen op hun grondgebied: van ruimtelijke businessplannen tot onderhandelen met (private) vastgoedontwikkelaars en grondeigenaars.

Zin om het voortouw te nemen?

Wacht niet om uw project met ons te bespreken.

Tijdens een vrijblijvend eerste gesprek zetten we u alvast op weg richting de juiste strategie.

contacteer ons
Close Menu
Studio Levier is nu LEVER. Nieuwe website vanaf maart 2024.