onze
diensten

01

projectdefinitie en conceptontwikkeling

Via scenarioanalyse en in co-creatie komen we tot een scherpe projectvisie die inzet op maatschappelijke meerwaarde. We bepalen samen welke kansen we kunnen grijpen, maar ook hoe we extra kansen kunnen creëren. Belangrijke thema’s die daarbij aan bod komen zijn o.a. lokale behoeften, publieke ruimte, mobiliteit, ecologie, nieuwe economie en natuurlijk ook de lokale vastgoedmarkt. Het resultaat is een gedragen concept dat verder uitgewerkt kan worden in een ruimtelijk business plan en masterplan.

02

kwaliteits- en duurzaamheidsonderzoek

Er wordt eindelijk veel gepraat over kwaliteit en duurzaamheid, maar hoe pakken we dit concreet aan in een vastgoed- of gebiedsontwikkeling? Volgens ons zijn er vele wegen naar maatschappelijke meerwaarde en is dit voor een stuk steeds contextafhankelijk. De kans dat we in één project de hoogst mogelijke score behalen overheen alle thema’s zoals community, energie, water, mobiliteit of materialen is vrij klein. Via onze deelname aan kwaliteitskamers, stuurgroepen of de inzet van kwaliteits- of duurzaamheidsmeters, maken we ambities tastbaar en haalbaar.

03

masterplanning en business planning

We kunnen een mooi plan laten ontwerpen of inspirerende beelden schetsen, maar dit is volledig naast de kwestie zonder een doelgericht ruimtelijk programma. Wij bepalen eerst de bouwstenen om lokale behoeften in te vullen, de functies die onze ruimte tot leven laten komen en we houden rekening met de technische, juridische en financiële randvoorwaarden van ons project. Onze haalbaarheidsanalyse is sterk interdisciplinair en ons ruimtelijk business plan werkt onzekerheden en risico’s systematisch weg. Op die manier leveren we levensvatbare plannen af en maken we ruimte die klaar is om te ontginnen.

04

projectregie en onderhandelingen

Voor een vlot ontwikkelingsproces met een zo kort mogelijke doorlooptijd, ontwerpen wij eerst een heldere roadmap op maat van elk project. We gaan daarvoor uitvoerig in gesprek met alle actoren en belanghebbenden zodat onze projectaanpak afgestemd is op hun interne organisatie, tijdshorizon en beslissingsmomenten. We brengen daarbij iedereen dichter bij elkaar en helpen de verschillende ambities vertalen in concrete, gedeelde engagementen. Waar nodig, bepalen we samen de onderhandelingsruimte en treden we op als bemiddelaar. Uiteindelijk resulteert onze projectregie in opvallende tijdswinst, hogere rechtszekerheid en meer inclusieve projecten op basis van win-wins.

Wacht niet om uw project met ons te bespreken.

Tijdens een vrijblijvend eerste gesprek gaan we samen na of we voor u een concrete meerwaarde kunnen betekenen.

contacteer ons