diensten

01

Een onderbouwde visie vormen en het juiste programma op de juiste plaats definiëren.


Een doortastende visie op de ruimte vereist een goede integratie van verschillende disciplines, bv. publieke ruimte, mobiliteit, ecologie en vastgoedrekenen, maar ook verschillende perspectieven, zoals beleidsplannen en ontwikkelingen van private actoren. Een dergelijke visie wordt ook pas concreet genoeg wanneer we heldere vereisten en randvoorwaarden formuleren, m.a.w. we moeten een duidelijk antwoord kunnen bieden op de vraag: ‘wat heeft deze ruimte specifiek nodig om te functioneren?’. 

Locatiescan

Ofwel onderzoeken we een reeds gekende site, ofwel gaan we eerst op zoek naar een site die aan een vooraf gedefinieerd programma of specifieke vereisten kan voldoen. Onze analyse biedt een helder inzicht vanuit verschillende invalshoeken zoals juridisch-planologisch, volumetrisch en landschappelijk, maar we zijn evengoed aandachtig voor lokale behoeften en de wensen van het lokale bestuur. Naast een discrete aanpak, garanderen we een doelgericht proces waarbij er pas meer in onderzoek geïnvesteerd wordt indien er voldoende aanwijzingen zijn dat de site wel degelijk het juiste potentieel heeft.

Design sprint

In co-creatie en via scenarioanalyse komen we tot een haarscherpe projectvisie die inzet op maatschappelijke meerwaarde. Belangrijke thema’s die daarbij steeds aan bod kunnen komen zijn o.a. lokale behoeften, publieke ruimte, mobiliteit, ecologie, nieuwe economie en natuurlijk ook de lokale vastgoedmarkt. We bepalen samen welke kansen we kunnen grijpen, maar ook hoe we extra kansen kunnen creëren. Het resultaat is een eerste gedragen concept dat verder uitgewerkt kan worden in een ruimtelijk businessplan inclusief masterplan. Onze design sprint biedt ook een uniek platform om de verspreide kennis over verschillende actoren, diensten en personen heen samen te brengen en zo belangrijke tijdswinsten te boeken in het vervolgtraject.

Kan u hulp gebruiken bij visievorming of projectdefinitie?

boek een verkennend gesprek

02

Het juiste programma levensvatbaar maken in een zo kort mogelijke doorlooptijd.


Een knap plan omzetten in harde realiteit vereist technisch, juridisch en financieel haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek gebeurt echter te vaak op een niet-geïntegreerde manier waardoor de (multidisciplinaire) experten naast elkaar blijven praten en deze kennis niet verknoopt wordt tot de beste haalbare (interdisciplinaire) oplossing. Ons team verbindt de disciplines, ontwerpt een doelgericht proces op maat en bewaakt tenslotte de doorlooptijd.

Ruimtelijk businessplan

We kijken constructief, maar kritisch naar een ontwerp en de vooropgestelde beeldkwaliteit. Ons eerste doel is een duidelijke validatie van de specifieke bouwstenen om lokale behoeften in te vullen en de verschillende functies die onze ruimte tot leven laten komen. Nadien gaan we interdisciplinair te werk en schakelen we tussen technische, juridische en financiële expertise om onzekerheden en risico’s van een programma en ontwerp systematisch weg te werken. Het resultaat is een ruimtelijk businessplan, ofwel een strategisch en vastgoedkundig onderbouwd masterplan met haalbare kwaliteitseisen.

Project roadmap

Voor een vlot projectverloop met een zo kort mogelijke doorlooptijd, ontwerpen wij een helder proces op maat. We gaan daarvoor uitvoerig in gesprek met alle actoren en belanghebbenden zodat de projectaanpak afgestemd is op hun interne organisatie, tijdshorizon en beslismomenten. We brengen daarbij iedereen dichter bij elkaar en helpen de verschillende ambities vertalen in concrete, gedeelde engagementen. Samen bepalen we de onderhandelingsruimte en waar nodig treden we op als bemiddelaar. Uiteindelijk resulteert onze procesaanpak in belangrijke tijdswinst, hogere rechtszekerheid en meer inclusieve projecten op basis van win-wins.

Zoekt u niet alleen inzicht in haalbaarheid, maar ook een partner die meedenkt en zelfs kan helpen onderhandelen en het proces bewaken?

bel ons voor een afspraak

03

Flexibele instrumenten ontwikkelen voor toekomstgerichte, aanpasbare ruimte.


Onze maatschappij is duidelijk in transitie en de nood om zichzelf blijvend opnieuw uit te vinden dient zich bovendien steeds sneller aan. Statische oplossingen, gebaseerd op een momentopname, zijn soms al verouderd wanneer ze worden uitgevoerd. Om onze strategische doelstellingen op lange termijn te behalen, moeten we op zoek gaan naar dynamische instrumenten die tegelijkertijd vandaag reeds voldoende houvast bieden.

Dynamisch beleidsplan

Als lokale overheid… Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Adaptieve economische zones

Bedrijvenzones en ruimte voor economie in het algemeen, vereisen enerzijds een goed onderbouwde economische visie en anderzijds een aangepast instrumentarium en proactief beheer.
Daarvoor is enerzijds een grondige economische analyse op macroschaal nodig… Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Bent u benieuwd naar hoe uw plannen van vandaag nog relevant kunnen zijn morgen?

boek een verkennend gesprek

Interessant, maar nog niet helemaal duidelijk?

In een eerste verkennend gesprek gaan we samen op zoek naar de beste strategie voor uw project. Dit kan een of meerdere van onze producten inhouden, maar evengoed het samenstellen van een specifiek projectteam of consortium met bijkomende partners.

Contacteer ons vrijblijvend en wij zorgen voor een snelle kennismaking!

contacteer ons